Polityka prywatności

Wstęp

Serwis Internetowy (strona) Motorboats & Yachting Centre Poland został stworzony w celu dostarczenia użytkownikom Internetu (użytkownik) informacji na temat produktów. Na stronie zamieszczono również informacje o usługach oraz działaniach promocyjnych przygotowanych przez Motorboats & Yachting Centre Poland. Za pośrednictwem tej strony istnieje możliwość skonfigurowania wybranego modelu łodzi, co nie jest równoznaczne z zamówieniem lub ofertą. Informujemy, że wszystkie dane zawarte na tej stronie są stale aktualizowane i dlatego też radzimy przeczytać uważnie poniższe uwagi, które pomogą w ich prawidłowej interpretacji.

1. Prawa Autorskie - Copyright ©
© Copyright Motorboats & Yachting Centre Poland. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie materiały tekstowe, graficzne, zdjęciowe, filmowe, dĄwiękowe oraz ich ułożenie i sposób prezentacji w serwisie internetowym www.myc.pl są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną Motorboats & Yachting Centre Poland, w szczególności przedmiot majątkowych praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych. Wszelkie wykorzystanie w/w praw, w szczególności kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody Motorboats & Yachting Centre Poland są zabronione i naruszają prawa Motorboats & Yachting Centre Poland. Niektóre elementy graficzne serwisu internetowego są przedmiotem praw podmiotów trzecich. Jakiekolwiek wykorzystanie oznaczeń, marki lub logo bez pisemnej zgody Motorboats & Yachting Centre Poland lub zainteresowanych osób trzecich stanowi naruszenie przepisów obowiązującego prawa i może skutkować odpowiedzialnością finansową i karną.

2. Potwierdzanie cen
Prezentowane na stronie ceny są orientacyjnymi cenami netto (chyba, że wskazano inaczej). W żadnym wypadku ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Do dyspozycji użytkowników pozostawiamy kontakt do działu handlowego który dostarczy wszelkich aktualnych danych oraz służy pomocą w precyzyjnym określeniu warunków zakupu.

3. Potwierdzanie informacji zawartych na stronie
Serwis Internetowy zawiera dane techniczne, orientacyjny cennik, opcje wyposażenia, opis ofert specjalnych oraz promocyjnych, zdjęcia oraz dodatkowe informacje niezbędne do zapoznania się z ofertą. Dane te są aktualizowane na bieżąco i Motorboats & Yachting Centre Poland dokłada należytej staranności by były w pełni aktualne i zgodne z rzeczywistością, jednak dane te mogą niekiedy różnić się od dostępnej oferty w wyniku specyficznych wymagań rynku i przepisów prawnych. Wszelkie dane zawarte na niniejszych stronach internetowych mają charakter orientacyjny. Motorboats & Yachting Centre Poland w każdej chwili może wnieść zmiany do modeli oraz ofert opisanych na niniejszych stronach internetowych z przyczyn technicznych lub handlowych.

4. Brak zobowiązań handlowych pomiędzy stronami
Serwis Internetowy Motorboats & Yachting Centre Poland pozwoli na skonfigurowanie wybranego modelu łodzi i nawiązanie kontaktu z działem handlowym. Powyższe nie jest jednak równoznaczne ze zobowiązaniami handlowym, i nie może powodować żadnych wzajemnych zobowiązań między użytkownikiem a dystrybutorem łodzi. W szczególności rezultat konfiguracji nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

5. Ochrona danych osobowych
Wszelkie dane osobowe pozyskane za pośrednictwem serwisu internetowego Motorboats & Yachting Centre Poland, w przypadku uzyskania przez Motorboats & Yachting Centre Poland zgody na ich przetwarzanie, zostaną umieszczone w bazie danych Motorboats & Yachting Centre Poland. z siedzibą w Zielonce - Biuro handlowe, 05-220 Zielonka, ul. Kolejowa 58. Dane będą przetwarzane w celach marketingowych Motorboats & Yachting Centre Poland, w tym badanie rynku, związanych z działalnością gospodarczą w/w podmiotu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z1997r.,No 133 poz.883) oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144 poz. 1204). Zapewniamy Pani/Panu prawo wglądu i wnoszenia poprawek do Pani/Pana danych osobowych oraz żądania usunięcia danych z bazy Motorboats & Yachting Centre Poland.

Niniejszy Serwis Internetowy jest własnością Motorboats & Yachting Centre Poland.